Irodabérlés Raktározás IRATANYAG SZÁLLÍTÁSRA ELŐKÉSZÍTÉSE Tárolás Iratkezelés

IRATTÁROLÁS

Az irattárolás szolgáltatásunkat igénybe vevő cégek, szervezetek részére kulturált, szakszerűen berendezet, az irattárolás biztonságos követelményeinek és a tárolandó iratanyag jellegének maximálisan megfelelő raktár helyet biztosítunk. Ilyen módon lehetőség van, raklapos, dobozos vagy zsákos tárolásra. Az átvett anyagot portól védve, lefóliázva, pontos azonosító jelzéssel ellátva, biztonságos körülmények között tároljuk.
Telephelyünkön 24 órás biztonsági őrzés, kamera rendszer, tűz- és betörésjelző rendszer védi a ránk bízott dokumentumok biztonságát.

ADATHORDOZÓK TÁROLÁSA

A számítástechnikai adathordozókról készített mentéseket, másolatokat, a tűz- és vagyonvédelmi előírások szerint az eredeti adatállománytól fizikailag elkülönített helyen kell tárolni. Így biztosítható katasztrófa vagy más nem várt körülmény esetén az adatok biztonsága, az adatok rekonstruálása. Az IRAT-BANK szolgáltatásai keretén belül 24 órás őrzéssel ellátott telephelyünkön minimum 2 órás tűzállóságot biztosító biztonsági szekrényekben elhelyezve vállaljuk ezen adathordozók biztonságos tárolását.

IRATKEZELÉSI SZAKTANÁCSADÁS

A cégeknél, gazdálkodó szervezeteknél keletkező dokumentumok tárolására, megőrzésére, leselejtezésére különböző törvényi előírások vonatkoznak. Szakavatott iratkezelési munkatársaink, tanácsadással, gyakorlati javaslatokkal, költséget csökkentő útmutatások átadásával segíti szolgáltatásainkat igénybevevő ügyfeleinket.

IRATKEZELÉSI TÁROLÓ ÉS ARCHIVÁLÓ ESZKÖZÖK KÍNÁLATA

Az IRAT-BANK szolgáltatásait igénybevevő ügyfeleinknek, rendkívül kedvező áron biztosítunk az irattárolás kellékeit.
Raklapokat, archiváló dobozt, iratrendezőket, lefűzőket, dossziékat, iratpapucsokat, szalagos irományfedelet, tasakokat, papírzsákot, öntapadó címkéket, feliratozókat stb.

IRATANYAG SZÁLLÍTÁSRA ELŐKÉSZÍTÉS

Az IRAT-BANK szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelek részére vállaljuk az irattárózásra összegyűjtött anyagaik szakszerű bedobozolását, raklapra rögzítését, azonosító kóddal, címkével ellátását, a tároló helyre történő szállításának előkészítését.

IRATANYAG SZÁLLÍTÁSA

Vállaljuk saját zárt gépkocsival a tárolandó iratanyag az átadási helyről a tárolás helyére történő szakszerű szállítását.

A TÁROLT IRATANYAGHOZ A JOGOSULT HOZZÁFÉRÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A tárolt iratanyag szektoronként számítógépes nyilvántartásba kerül, a jogosult megbízónak szükség szerint, munkaidőben a ránk bízott iratanyaghoz hozzáférési lehetőséget biztosítunk. Az elvitt dokumentumról nyilvántartást vezetünk, csak a megbízó által hitelesen igazolt személy veheti, kérheti és viheti el a dokumentumot.

LEJÁRT, HATÁLYÁT VESZTETT NYOMTATVÁNYOK BIZTONSÁGI MEGSEMMÍTÉSE

A hatályukat vesztett, kiselejtezett iratanyagok szakszerű és biztonságos megsemmisítését vállaljuk az IRAT-BANK szolgáltatásaként. Az iratokat nagyteljesítményű aprítógépen leaprítjuk és utána erre kialakított pelletáló géppel granulátummá sajtoljuk és elégetjük.
A megsemmisítésről jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyből egy példányt a megbízó rendelkezésére bocsátunk.
Amennyiben a megrendelő jelen akar lenni a megsemmisítésnél, egyeztetett időpontban ezt a lehetőséget is biztosítjuk.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK